ကာတြန္း Joker - သူတပါး ျပည္တြင္းေရး


ကာတြန္း Joker - သူတပါး ျပည္တြင္းေရး 
( မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆