ကာတြန္း Joker - ေျခာက္ဆယ့္ေျခာက္ ဃၾကီး တဲ့ကာတြန္း Joker - ေျခာက္ဆယ့္ေျခာက္ ဃၾကီး တဲ့
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၆