ကာတြန္း Joker - အမႈိက္ကိုု ျပိဳင္ ဘယ္သူႏိုုင္


ကာတြန္း Joker - အမႈိက္ကိုု ျပိဳင္ ဘယ္သူႏိုုင္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၆