ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - The last thing


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - The last thing
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆