ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - One for All


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - One for All
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုုးမခ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆