စီစီသြယ္ (S/OKA ၀၈၉ ၈၁၈) - ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံ၏ ပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္

Photo - UN


စီစီသြယ္ (S/OKA ၀၈၉ ၈၁၈) - ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံ၏ ပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆


အသံေတြ ၾကားေနရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာသံရုုံး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာထဲ ၀င္ၾကည့္ရတာလဲ အၾကိမ္ၾကိမ္။ အမိေျမနင္းခြင့္ရရန္ ျဖည့္ရသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုုံစံမ်ားလည္း နဂိုုအတိုုင္း။ ခံ၀န္ခ်က္ထုုိးရသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း တုုပ္တုုပ္မွ် မလႈပ္။ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း မရွိေသး။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ အသိမ်ား၏ လက္ကိုုင္ဖုုန္းမ်ားမွ ၀င္ၾကည့္ေတာ့လည္း ေတြ႔ရွိခ်က္က အတူတူ။

ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာျပည္သိုု႔ လာေရာက္ကူညီပါ။ တိုုင္းတပါးသားမ်ားအားလည္း လာရင္းကိစၥလုုပ္ရင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားအား တတ္ႏိုုင္သည့္ ကိစၥမ်ား လုုပ္ေပးသြားပါ၊ သင္ေပးသြားပါ ဟုု ပန္ၾကားသည္။

တကယ္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ျပည္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုုံစံမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းတြင္ ကူညီမႈမ်ား တရား၀င္ လုုပ္ေပး၍ မရပါ။

တိုုင္းတပါးသားမ်ားလည္း လာရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွ လြဲ၍ တရား၀င္ က်န္တာ လုုပ္ခြင့္ မရွိပါ။ ႏိုုင္ငံျခားသားမ်ား ေလွ်ာက္ႏိုုင္သည့္ ျပည္၀င္ခြင့္ ၁၁ မ်ဳိးတြင္ “အလုုပ္ရာဇ၀င္” ေလွ်ာက္လႊာပုုံစံကိုု ျဖည့္ရပါသည္။

ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ မိသားစုု ရင္းခ်ာမ်ား ျပည္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ကိုုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ အလုုပ္ရာဇ၀င္၊ လူမႈေရးဗီဇာ၊ သံအမတ္ၾကီးသိုု႔ လိပ္မူေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုုံစံ၊ စုုစုုေပါင္း ၄ ေစာင္ ျဖည့္ရပါသည္။

သိုု႔မွသာ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ အိမ္တြင္ ေနထိုုင္ခြင့္ ရိွမည္။

(၁) သံအမတ္ၾကီးသိုု႔ လိပ္မူေသာ ပုုံစံတြင္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံလိုုျခင္း သက္သက္ေၾကာင့္ ျပန္ခြင့္ျပဳပါရန္

(၂) အလုုပ္ရာဇ၀င္ ေလွ်ာက္လႊာပုုံစံတြင္ လာရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွ လြဲ၍ ဆက္စပ္ျခင္း မရွိသည္မ်ားကိုု မလုုပ္ရပါရန္

(၃) လူမႈေရးဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာပုုံစံတြင္ အခေၾကးေငြ ယူ၍ျဖစ္ေစ၊ မယူဘဲျဖစ္ေစ မည္သည့္ကိစၥတြင္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါရန္ … စသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိေနပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သိုု႔သြားလ်င္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံျခင္းမွ လြဲ၍ တရား၀င္ က်န္တာလုုပ္၍ မရပါ။ ထိုုအခ်က္မ်ား တရား၀င္ မျဖဳတ္သ၍ ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံ၏ ပန္ၾကားခ်က္ကိုု တရား၀င္လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ပါ။ ႏိုုင္ငံ၏ အက်ဳိးျပဳလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု တရား၀င္လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိပါ။

“က၀ိအိုု၏ အိမ္ျပန္ခ်ိန္” ေရးခ်ိန္တြင္ သိမ္းထားေသာ ျပည္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုုံစံမ်ားကိုု အလြယ္တကူၾကည့္ႏိုုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုုံး (Washington DC, New York, Los Angelese) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုုင္ပင္ခံ၏ ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား ျပီးျပည့္စုုံေစရန္ ရည္သန္လ်က္


စီစီသြယ္ (S/OKA ၀၈၉ ၈၁၈)
ေခတၱ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု

လက္ရွိပံုစံေတြကိုလည္း႔ ျမန္မာသံ႐ံုးရဲ႕ ဝဘ္ဆိုက္ဒ္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္တဲ့ http://www.mewashingtondc.com/visa_en.php မွာ ၾကည့္လို႔ရပါတယ္