ကာတြန္း ATH ● ဒါတုိ႔ျပည္... ဒါတုိ႔ေျမ... တုိ႔ပုိင္တဲ့ေျမ ...


 ကာတြန္း ATH ဒါတုိ႔ျပည္... ဒါတုိ႔ေျမ... တုိ႔ပုိင္တဲ့ေျမ ...
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆