ကာတြန္း ေဆြသား - ေရာဂါေဟာင္း ပါပဲ


ကာတြန္း ေဆြသား - ေရာဂါေဟာင္း ပါပဲ
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆