ကာတြန္း မုိးသြင္ ● အားကစားလကာတြန္း မုိးသြင္ ● အားကစားလ 
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆