ခုိင္မ်ဳိး ● လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း


ခုိင္မ်ဳိး ● လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔အေရး
အေလ်ာ့အတင္း ဘယ္ေလာက္
နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္ေလာက္
အစြဲျပင္းျပင္း မာန္တင္းျခင္း ဘယ္ေလာက္
အသက္ ဘယ္ေလာက္
စစ္ပြဲဘယ္ေလာက္
က်ည္ဘယ္ေလာက္
ဒုကိၡတ ဘယ္ေလာက္၊ ဆုံးရႈံးမႈဘယ္ေလာက္
ျဖတ္သန္းခဲ့သလဲ။

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔အရင္းအႏွီးက
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာႀကီးတယ္

မီးကိုပ်ဳိးခဲ့ၿပီးၿပီ
ဆရာႀကိဳက္ဖို႔
မ်က္ျဖဴလည္း ဆိုက္ခဲ့ၿပီးၿပီ
အခုအထိအခ်ဳိ႕….
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔အေရး
လက္ကိုေသြးလုိ႔။ ။

ခိုင္မ်ဳိး