ျမတ္လႈိင္း ● ငါ့အိမ္အျပန္လမ္း


ျမတ္လႈိင္း ● ငါ့အိမ္အျပန္လမ္း
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆

ငါလာသလုိလုိနဲ႔
ျပန္ေနရတယ္၊ ငါ့အိမ္ဘယ္မွာလဲဆိုတာေတာ့ ငါမသိ
ေန႔နဲ႔ညဆိုတာ ခြဲျခားသိခဲ႔တယ္
ရာသီေတြဘယ္ဟာက ဘယ္လုိဆိုတာ ငါမွတ္မထားခဲ႔ဘူး
သဘာဝအျပင္ကုိေဖာက္ျပန္ဖို႔ဆိုပဲ၊ ထြက္သြားတတ္တယ္
ဒါေပမဲ့ စည္းအျပင္ကလူေတြကသစၥာရွိၿပီး
စည္းအတြင္းမွာအတၱႀကီးသူေတြေနတယ္
အရူးတေယာက္က သတ္ပုံအမွားေတြလုိက္ေကာက္ၿပီး
ဝပ္ေရွာ႔ထဲပုိ႔ေနတာ အရူးတေယာက္ျဖစ္သြားတာပဲ
စ နစ္ခဲ့တဲ့ စနစ္ေဟာင္းကုိ မီးပုံရႈိ႕လုိက္တယ္
မီးစေတြကၿမိဳ႕ေတြရြာေတြျပန္႔ပြားသြားၿပီး မီးဆက္ေလာင္ေနတယ္
ဒီေလာင္ေနတာ ေလာဘမီး၊ စစ္မီး၊ ဆင္းရဲမီးေတြ အခ်ိန္အခါမေရြးဘူး၊ ဒုကၡမီးေတြဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနၾက
လူ႔အေၾကာင္းနားမလည္တဲ႔လူေတြြ၊ လူလည္ဝင္လုပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေရးဆိုပဲ
ဒီပုံမ်ဳိးနဲ႔မုိးႀကီးခ်ဳပ္ခဲ႔ရေပါင္းမ်ားၿပီ
ဒီလုိပုံမ်ဳိးဆိုၿပီး ငါေရးခဲ႔စာေၾကာင္းေတြရာေထာင္မက
ေထာင္ထဲေျခနစ္ဝင္သြားဖို႔ နည္းနည္းေဝးေနတာပဲ
ကံေကာင္းခဲ့ျခင္းဆိုၿပီး သီခ်င္းလုပ္ဆိုလုိက္တယ္
ငါလာသလုိလုိနဲ႔ျပန္ေနခဲ့တယ္
ေအးခ်မ္းတဲ႔အိမ္ကေလး ဘယ္မွာလဲမသိ။      ။

ျမတ္လိႈင္း