ကာတြန္း ငယ္ေလး ● မ႑ိဳင္တုိက္ပြဲ

ကာတြန္း ငယ္ေလး ● မ႑ိဳင္တုိက္ပြဲ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆