ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● မီဒီယာဟာ မလုံျခံဳေတာ့ဘူး

 ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း မီဒီယာဟာ မလုံျခံဳေတာ့ဘူး
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆