ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● မိထားပါၿပီ

ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ပုိင္ရွင္ မိထားပါၿပီ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆