ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● စုိးရိမ္မိတယ္ ... စုိးရိမ္မိတယ္ကြယ္ ....


ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● စုိးရိမ္မိတယ္ ... စုိးရိမ္မိတယ္ကြယ္ ....
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆