ခုိင္ၾကည္သစ္ ● အတတ္က်ဴး၍ အ႐ူးမျဖစ္ေစလိုပါ

ခုိင္ၾကည္သစ္ ● အတတ္က်ဴး၍ အ႐ူးမျဖစ္ေစလိုပါ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၆

(၁)
သည္ရက္ပိုင္းထဲ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တြင္ သင္ယူခဲ႔ရသည္႔ “Too Much Knowledge Maketh Fools (အတတ္က်ဴး အရူးျဖစ္)” ဆိုသည့္ ပံုျပင္ေလးကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။ ဆရာႀကီးေဒါက္တာထင္ေအာင္၏ “Thirty Burmese Tales (ျမန္မာပံုျပင္အပုဒ္ သံုးဆယ္)” မွ ထုတ္ႏႈတ္သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားခဲ့ဖူးပါသည္။ တကၠသိုလ္ျပည္မွ ပညာသင္ယူၿပီး မိမိတို႔ရပ္ရြာသို႔ျပန္လာသည့္ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္ လမ္းခရီးတြင္တေထာက္နားကာ ေန႔လည္စာအတြက္ စီစဥ္ၾကပံုကို  ေရးဖြဲ႔ထားသည့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။

တကၠသိုလ္ျပည္မွ ေဆးပညာ၊ နကၡတ္ပညာ၊ ဂီတပညာႏွင္႔ ဒႆနိကပညာတို႔ကို အသီးသီးသင္ယူခဲ့ၾကရသည့္ပညာတတ္လူငယ္ေလးဦးသည္ ပညာစံုသျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာသို႔ ျပန္လာၾကရာ လမ္းခရီးတေနရာတြင္  ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ေရာက္ လာ ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေလးဦးသည္ တာဝန္ကိုယ္စီခြဲကာ ေန႔လည္စာခ်က္ျပဳတ္ရန္ စီစဥ္ၾကေတာ႔သည္။ နကၡတ္ပညာရွင္သည္ ဟင္းစားရွာ သြားရင္း သစ္ပင္ေပၚတက္ကာ သူတတ္ကြၽမ္းသည့္ နကၡတ္ပညာႏွင့္ ၾကယ္တာရာတုိ႔ကို ေငးေမာကာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ႔ပါသည္။ ဟင္းစားရွာမရခဲ႔။ ဒိန္ခဲရွာသူ ဒႆနိကသမားမွာမူ သူ႔တာဝန္အတိုင္း ဒိန္ခဲ ကို ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒိန္ခဲအေၾကာင္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ရင္း သူယူလာေသာဒိန္ခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္ကာ ဆံုးရႈံးလိုက္ရပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အသားငါးရွာသူ ေဆးပညာရွင္မွာလည္း ဟိုအရြက္ကျဖင္႔ ေသြးတိုးေစသည္၊ သည္အရြက္ကေတာ့ျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေစသည္၊ ဟုိအသီးကေတာ့ျဖင့္ ေလပြေစသည္၊ သည္အသီးကေတာ့ျဖင္႔ ေခ်ာင္းဆိုးေစသည္ စသည္ျဖင္႔ သူ တတ္ကြၽမ္းသည့္ေဆးပညာရႈေထာင့္မွပင္ အရာရာကိုဆံုးျဖတ္ကာ ဟင္းစားရွာမရခဲ့ေပ။ ထိုသံုးဦးဟင္းစားရွာသြားခ်ိန္တြင္ ထမင္းခ်က္ထားႏွင္႔ရန္ တာဝန္က်သူမွာ ဂီတပညာရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ဂီတပညာရွင္သည္ ထမင္းအိုးကို  ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထမင္းအိုးပြက္သံၾကားရခ်ိန္တြင္ ထမင္းအိုးငွဲ႔ရန္ထက္ သူတတ္ကြၽမ္းသည့္ ဂီတပညာျဖင့္ ထမင္း အိုးဆူပြက္သံမ်ားကို ဂီတသံအျဖစ္နာယူကာ ကခုန္ရန္ စိတ္ထက္သန္ခဲ့သျဖင့္ ထမင္းအိုးကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျပန္ပါသည္။  ပညာ တတ္လူငယ္ေလး ေလးဦးသည္ သူတို႔သင္ယူခဲ့သည့္ပညာရပ္တခုခ်င္းစီအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈလြန္ကဲကာ အရာရာကို သူတို႔တတ္ကြၽမ္းတဲ့ပညာရပ္နယ္ပယ္မွ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားၾကသျဖင့္ ေန႔လည္စာထမင္းငတ္သည့္အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရပါ သည္။

ပံုျပင္ကေပးခ်င္ေသာ သင္ခန္းစာမွာ ပံုျပင္ေခါင္းစဥ္အတိုင္း “အတတ္က်ဴး အရူးျဖစ္” ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိတတ္ကြၽမ္း ထားသည့္ ပညာရပ္တခုတည္းေပၚမွသာ အရာရာကို ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ပါက ထိုပညာရပ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘဝ ကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းရာတြင္ အသံုးမဝင္ေတာ႔ပဲ ထမင္းငတ္ေစႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပံုျပင္ေလးသည္ လူတဦး ခ်င္းစီ၏လက္ေတြ႔ဘဝအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာေပးႏုိင္သကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ ၾကသူမ်ားအတြက္လည္း အလြန္သတိထားသင္႔သည့္ပံုျပင္ေလးတပုဒ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

(၂)
စာေရးသူအေနျဖင္႔ ဘြဲ႔ရၿပီးခ်ိန္မွစတင္၍ မိမိသင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ႔သည့္ဘာသာရပ္အေပၚ မူတည္၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းခဲ့ရာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု နီးပါးရွိလာၿပီျဖစ္ ပါသည္။ ထိုကာလအတြင္း မိမိ၏အထက္လူႀကီး ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွဧည့္ပညာရွင္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရင္း ၎တို႔ထံမွပညာရပ္မ်ားကို ရႏိုင္သမွ် ဆည္းပူးေလ့လာခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ေလ႔လာရင္း သတိထားမိ သည့္အခ်က္မွာ အခ်ိဳ႔ပညာရွင္မ်ားသည္ကိစၥတခုကို ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာရာတြင္ ဘာသာရပ္တခုတည္းအေပၚတြင္ အေျခခံ စဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ အျခားဘာသာရပ္ ရႈေထာင္႔မ်ား၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ား၊ ရရွိလာႏုိင္သည့္အက်ဳိးအျပစ္ မ်ားအားလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို ခ်မွတ္ေလ႔ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရာဂါက်ေရာက္ေနေသာ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးျခံတခုတြင္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ ရႈေထာင့္တခုတည္းမွစဥ္းစားပါက ျခံရွိတိရစာၦန္အားလံုးကို သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျခံ ပိုင္ရွင္၏ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားအား မသုတ္သင္ပဲ ေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ားမွာမူ မိမိတို႔တတ္ကြၽမ္းေသာပညာရပ္နယ္ပယ္ကို အလြန္တန္ဖိုးထားသကဲ႔သို႔ ျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း မိမိတို႔၏ပညာရပ္နယ္ပယ္ကို အေျခခံစဥ္းစားၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ အခ်ဳိ႕မွာ မိမိတို႔၏ပညာရပ္နယ္ပယ္ကို ဂုဏ္ျမႇင္႔ကာ (Promotion) ျပႆနာကိုခ်ဥ္းကပ္  အေျဖရွာေလ႔ရွိၾကပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင္႔ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးပညာရွင္တဦးအေနျဖင္႔ စပါးေစ်းက်ေနခ်ိန္တြင္ လယ္သမားမ်ားအား စပါးအစား ျမက္ကို ေျပာင္းစိုက္ကာ ႏို႔စားႏြားေမြးရန္ အၾကံျပဳျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ စပါးေစ်းက်ေနသည္မွန္ေသာ္လည္း ဆန္ေစ်းမွာ မိုးထိေအာင္ တက္ေနသျဖင့္ ထိုသို႔ေစ်းကြာဟမႈျဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကိုေလ႔လာက ျပဳျပင္ေျဖရွင္းေပးရမည့္အစား အျခား သီးႏွံတခုေျပာင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေစျခင္းသည္ အေျဖမွန္ႏွင့္ ကြာဟလြန္းေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေသာလယ္ေျမကို ျမက္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ရႏုိင္မရႏုိင္၊ တိုးတက္ထုတ္လုပ္လာမည္႔ႏြားႏို႔မ်ားကို မည္သို႔ေရာင္းခ်မည္၊  လုပ္ငန္းကူးေျပာင္းကာလတြင္ ဝင္ေငြရလမ္းမည္သို႔ရွိမည္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ခ်င္႔ ခ်ိန္၏စဥ္းစားရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူေနၾကေသာပညာရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္အေျဖ ရွာရာတြင္ မိမိတို႔၏ ပညာရပ္နယ္ပယ္အေပၚ ဘက္လိုက္မႈ (Bias) ကင္းကင္းျဖင္႔ ျပႆနာ၏ မူလအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြၿပီး၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင္႔ေပါင္းစံုမွ ျပည့္စံုစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္အေျဖထုတ္မွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အားေပးကူညီရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း မိမိတို႔၏ပညာရပ္နယ္ပယ္ (Profession) ကို မ်က္စိမွိတ္ အ ကာအကြယ္ေပးရန္ထက္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ရပ္တည္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ပညာရွင္ (Professional) ပီသသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ္႔မည္။

(၃)
ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားက မိမိတို႔ပညာရပ္နယ္ပယ္ရႈေထာင္႔တခုတည္းမွ မဟုတ္ပဲ ဘက္ေပါင္းစံုစဥ္းစား သံုးသပ္ျပီး ရရွိလာေသာအေျဖမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း သူတလူ၊ ငါတမင္းမဟုတ္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အခ်င္းခ်င္း ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင္႔ ေမြးျမဴေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သကဲ႔သို႔ ၎ႏွစ္ဌာန၏လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသူမ်ား ေျမ ယာအသံုးခ်မႈအဆင္ေျပေစေရး အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ ေျမစာရင္းဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရး ကူညီေပးႏုိင္မည့္ ဆည္ ေျမာင္း ဌာန၊ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ စီးပြား/ကူးသန္းဌာန၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို စနစ္တက် ဖိတ္ေခၚႏုိင္မည္႔ စီမံ/ဘ႑ာဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္မ်ားတြင္ ဆံုးရွံုးေလလြင့္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္႔ ရာသီဥတုအေျခ အေနမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္သတင္းေပးႏုိင္မည္႔ မိုးေလဝသဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းကြက္သို႔ သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ကူညီေပးႏိုင္မည့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန စသည္ျဖင္႔ အားလံုးက ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင္႔ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ပဲ႔နင္းဦးေထာင္၊ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ဆိုသကဲ႔သို႔ ခရီးမေပါက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးႏွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၄)
တိုင္းသစ္ျပည္သစ္ကို တည္ေဆာင္ေနၾကရခ်ိန္တြင္ ပညာရွင္ႏွင္႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးက ကိုယ္႔အသိ၊ ကိုယ္႔အတတ္၊ ကိုယ္႔ပညာႏွင္႔၊ ကိုယ္႔ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္တခုတည္းကသာ ရပ္တည္စဥ္းစားေနၾကပါလွ်င္၊ ကိုယ္႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္ကိုသာ မ်က္စိမွိတ္အကာကြယ္ေပးရင္း အမွန္တရားႏွင္႔  ေက်ာခိုင္းေနၾကပါလွ်င္၊ လုပ္ငန္းက႑တခုစီက ကိုယ္ တတ္သေလာက္ႏွင္႔ ကို္ယ္႔အျမင္ ကိုယ္႔ရွဳေထာင္႔ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါလွ်င္ ထမင္းငတ္သည့္ ပညာတတ္ လူငယ္ေလးဦးကဲ႔သို႔ အတတ္က်ဴးကာ အရူးျဖစ္ေနၾကဦးမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာအရင္းခံျဖင္႔ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။