ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● မေျပာခဲ့ဘူး .. မေျပာခဲ့ဘူး ...


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● မေျပာခဲ့ဘူး .. မေျပာခဲ့ဘူး ...
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆