ေမာင္ေမာင္လတ္ ● ‘အၾကမ္းဖက္’ စကားလံုးကို အလြဲသံုးစား မလုပ္ပါနဲ႔

ေမာင္ေမာင္လတ္ ● ‘အၾကမ္းဖက္’ စကားလံုးကို အလြဲသံုးစား မလုပ္ပါနဲ႔
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆

(ရဲထြန္း (သီေပါ) ၏ အၾကမ္းဖက္သမား တမီးလ္က်ားနဲ႔ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး သင္ခန္းစာ  DVB ေဆာင္းပါးအေပၚ ျပန္ လည္ ေဝဖန္ခ်က္)

ျပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔က၊ ၾကံ့ဖြံ႔နဲ႔ စစ္အုပ္စု အမတ္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းအင္အားသာတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအျဖစ္သတ္မွတ္ဖို႔ အဆိုကိုတင္ျပီး၊ ျပန္အႏိုင္ယူခဲ့တာ ၾကားရ ေတာ့ အၾကမ္းဖက္၀ါဒအေၾကာင္း ေရးခ်င္စိတ္ေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြကိုေျပာတဲ့ ‘အၾကမ္းဖက္’ ဆိုတာ ဘယ္စကား လံုးကို ဆိုလိုတာလဲလို႔ Irrawaddy.org မွာ စူးစမ္းၾကည့္မိပါတယ္-1 (ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ‘အၾကမ္းဖက္’ ဆိုတဲ့ ျမန္မာ စကားဟာ နာမ၀ိေသသနအရဆိုရင္ violent လို႔ အဓိပၸါယ္ ရသလို၊ terrorist လို႔လည္း လိုရာဆြဲယူလို႔ ရတာေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္)။ terrorist organizations ပါတဲ့။ ဒါနဲ႔  အၾကမ္းဖက္၀ါဒ (terrorism) အေၾကာင္း ေရးဖို႔ ျပင္ပါတယ္။

ေရးဖို႔ ျပင္တုန္းမွာ ရဲထြန္း (သီေပါ)ဆိုသူရဲ ‘အၾကမ္းဖက္သမား တမီးလ္က်ားနဲ႔အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးသင္ခန္းစာ’-2ေဆာင္း ပါးကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ ထင္တဲ့အတိုင္းပါပဲ၊  ရဲထြန္း (သီေပါ) က အ ၾကမ္းဖက္၀ါဒရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဝိီကီပီဒီယား အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္း (Wikipedia) ကို ကိုးကားျပီး၊ ဘာသာျပန္ျပပါတယ္။ terrorism ကို အၾကမ္းဖက္၀ါဒလို႔ပဲ ဘာသာ ျပန္ပါတယ္။

သူ႔ေဆာင္းပါးရဲ႕ေခါင္းစဥ္ငယ္ ‘ကြန္ျမဴနစ္ေတြေျပာတဲ့ အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရး’ ဆိုတာမွာေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ ေၾကညာစာ တမ္း (Manifesto of the Communist Partyရဲ႕ ေအာက္ဆံုးပိုဒ္ကို ကိုးကားပါတယ္ (သူ႔ရဲ႕စာကိုးစာရင္းမွာေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ထည့္မထားသလဲ မသိပါ)။

‘ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ … တည္ဆဲလူမႈေရးအေျခအေန အားလံုးကို အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ေမွာက္လွန္ပစ္သည့္နည္းျဖင့္သာလ်ွင္ ရရိွႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဗာင္ေၾကညာလုိက္သည္။’ လို႔ ဘာသာျပန္ရာမွာ forcible overthrow  ကို အၾကမ္းဖက္ ေမွာက္လွန္လို႔ ဘာသာျပန္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ forcible ကို ကြန္ျပဴတာမွာ ညာကလစ္နဲ႔ေထာက္ၾကည့္ရင္၊ violent  အပါအ၀င္ အျခားအဓိပၸါယ္တူရာစကားလံုးေတြ ကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ terrorist ဆိုတာ မပါပါဘူး။ Oxford Advanced Learner’s  Dictionary  မွာလည္း Forcible ကို involving the use of physical force လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ ျပန္ရာမွာေတာ့ ‘အၾကမ္းဖက္’ လို႔ပဲ သူသူငါငါ ျပန္ၾကမွာပါ။ terrorism ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို တိတိက်က် ေပၚလြင္ေစလိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြက အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒလို႔ ဘာသာျပန္တာကို ေတြ႔ဖူးပါတယ္။ violent နဲ႔ ကြဲျပားေစခ်င္ပံုရပါတယ္။

တကယ္လည္း ဒီစကားလံုးႏွစ္လံုးဟာ အဓိပၸါယ္ခ်င္းမတူပါဘူး။ ရဲထြန္း (သီေပါ) ကို ေမးလိုက္ခ်င္စမ္းပါတယ္။  terrorist နဲ႔ violent ကို ခြဲျခားမသိတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီစကားလံုးႏွစ္လံုးကို ဘာသာျပန္ရာမွာ တူတဲ့ ‘အၾကမ္း ဖက္’ ဆိုတဲ့ စကားလံုး ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး၊ violent ကို terrorist လို႔ လုပ္ပစ္လိုက္တာလား။ ရဲထြန္း (သီေပါ) ေရးလိုက္ေတာ့မွပဲ၊ terrorism အေၾကာင္းေလ့လာတဲ့ ကမၻာတလႊား ပညာရွင္ေတြက terrorism ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္ၾကီးေတြလို႔ သမုတ္မခံရတဲ့ ကားလ္ မာ့က့္နဲ႔ ဖရက္ဒရစ္ အိန္ဂယ္တို႔ဟာ Al Qaeda အိုစမာဘင္လာဒင္တို႔၊ IS တို႔ရဲ႕ ဘိုးေအၾကီးေတြျဖစ္ကေရာ။   ျမန္မာလို အၾကမ္းဖက္ မႈလို႔ယူႏိုင္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားလံုး ႏွစ္လံုးရဲ႕ မတူျခားနားတဲ့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆ္ိုခ်က္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ႏိုင္ ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ဘာသာျပန္ႏိုင္တဲ့

terrorist act - the calculated use of violence (or the threat of violence) against civilians in order to attain goals that are political or religious or ideological in nature; this is done through intimidation or coercion or instilling fear

ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေရးအတြက္ အရပ္သားမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ (violence) ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်င့္သံုးျခင္း။ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ သို႔မ ဟုတ္ ေၾကာက္စိတ္သြတ္သြင္းျခင္းနည္းျဖင့္ ဤလုပ္ရပ္ကို လုပ္သည္။

ဒါ့အျပင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ ဘာသာျပန္လို႔လည္းရႏိုင္တဲ့ ....

Violence-  Behavior or treatment in which physical force is exerted for the purpose of causing damage or injury: the violence of the rioters. ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရန္ သို႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ အင္အားသံုးေသာအျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံမႈ။ -3

ေရာမေခတ္ ကၽြန္ေတာ္လွန္ေရးကစလို႔၊ ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရး၊ တရုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး၊ က်ဴဘားေတာ္လွန္ ေရး၊ ဗီယက္နမ္ေတာ္လွန္ေရး အစရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရး (violent revolution) လို႔ပဲ ေခၚ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ္လွန္ေရးေတြဟာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲလုပ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈ (violence) လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီေခါင္း ေဆာင္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးသမားလို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ဘယ္ပညာရွင္ကမွ terrorist လို႔မေခၚ ၾကပါဘူး။ ရဲထြန္း (သီေပါ)ေရး လိုက္ေတာ့မွပဲ စပါတာကတ္စ္တို႔၊ လီနင္တို႔၊ ေမာ္စီတုန္းတို႔၊ ဟိုခ်ီမင္းတို႔၊ ကက္စ္ထရို၊ ခ်ီေဂြဗားရားတို႔ကို terrorist ေခါင္း ေတြအျဖစ္ terrorism သမိုင္းမွာထည့္ျပီး၊ terrorism သမိုင္းကို ျပန္ေရးရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ခုထိေတာ့ terrorism သမိုင္းမွာ သူတို႔နာမည္ေတြ မေတြ႔ရေသးပါ။ ရဲထြန္းသီေပါနဲ႔၊ အလားတူ ပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ‘ျမန္မာနည္း ျမန္မာဟန္’ ‘ျမန္မာ့လမ္းစဥ္’ ‘ျမန္မာ့အေတြးအေခၚ’ ေတြကို လမ္းညႊန္အျဖစ္သံုးျပီး၊ ‘ျမန္မာ့ေရ၊ ေျမသဘာ၀၊ ေတာတာင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္း အိုင္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့’ ‘ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္’  အၾကမ္းဖက္၀ါဒသမိုင္းၾကီး ျပဳစုမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထက္ေဖၚျပပါ ဆရာၾကီး ေတြအဖို႔၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ သမိုင္းစာအုပ္ၾကီးထဲမွာ ပါမွာပါ။

Terrorism ရဲ႕သမိုင္းဟာ ရာစုႏွစ္ပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စခဲ့တာပါ။**** ေခတ္သစ္ Terrorism ကေတာ့ (၁၉) ရာစုမွာမွ နေရာ့ ဒနစ္၀ါဒ (Narodniks) အျဖစ္ စခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ ဆမီရ္ရီဟာနီ (Dr Samir Rihani) က နေရာ့ဒနစ္၀ါဒနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ ဒီလုိေရးခဲ့ပါတယ္။ ‘Narodnaya Volya ရုရွားေတာ္လွန္ေရးသမား အစုေလးတစုက (၁၈၇၈-၈၁)ခုႏွစ္အတြင္း မွာအတြင္းမွာ “terrorist” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ႂကြားႂကြား၀င့္၀င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ … သူတို႔က ‘ဖိႏွိပ္မႈရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သတ္မွျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ဇာဘုရင္စနစ္ဟာ ပုပ္သိုးေဆြးေျမ့ေနျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။… အၾကမ္းဖက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ (terrorist acts) ဟာ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မယ္လို႔ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႔ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြဟာ (၁၈၈၁) ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃)ရက္ေန႔မွာ အလက္ဇႏၵာ ဘုရင္ (၂) ကို လုပ္ၾကံတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။’ -5

ေနာင္တခ်ိန္မွာ ေဘာ္ရွိဗစ္ (ရုရွားကြန္ျမဴနစ္) ေတြျဖစ္လာမယ့္ လီနင္နဲ႔ သူ႔ရဲေဘာ္တို႔တေတြက နေရာ့ ဒနစ္၀ါဒ (အၾကမ္း ဖက္ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒ) ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (ကားလ္မာ့က္စ္ကို အၾကမ္းဖက္၀ါဒီအျဖစ္ေရာက္သြားေအာင္ ပါးစပ္ (လက္) သရမ္းတဲ့ ရဲထြန္း (သီေပါ) ကို သိေစခ်င္ပါတယ္။)

Terrorism ရဲ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာင္ ျပည္နယ္တခုနဲ႔ တခု Terrorism ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ခ်င္း ထပ္တူက်တာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဌာန၊ FBI၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနတို႔ အသီးသီးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြမွာ အဂၤါရပ္ခ်င္းကြဲလြဲတာေတြရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဌာနက ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္။

“ေယဘုယ်ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစိုးရ မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ အက်ပ္ကိုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ ရြယ္လွ်က္၊ ေၾကာက္စိတ္ကို သြတ္သြင္းျခင္းရန္အလို႔ငွာ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကို အစီအစဥ္ရွိ၊ ရွိ အသံုး ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။”

FBI  (Federal Bureau Investigation) က ....

“အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒ (terrorism) သည္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေရး အတြက္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အရပ္သားလူထု သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အစိတ္အပိုင္းတခုခုကို ျခိမ္းေျခာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ အက်ပ္ ကိုင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအေပၚ အင္အားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တရားဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ အ သံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။” လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနနဲ႔ CIA ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒကို “အမ်ားအားျဖင့္၊ ပရိသတ္တစံုတခုအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမ်ုးရန္ ရည္ရြယ္လ်က္၊ လူမ်ိဳးစု အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေစလႊတ္ထားသူမ်ားက တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ မဆိုင္ ေသာပစ္မွတ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ၾကိဳတင္ၾကံရြယ္စဥ္းစားထားျပီး၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ပါေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ” လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ယူႏိုက္တက္ ကမ္းဒမ္ရဲ႕ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ (1974 Prevention of Terrorism Act) မွာ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒကို ...

“ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း အျပင္၊ လူထု သို႔မဟုတ္ လူထုအစိတ္အပိုင္း တခုခုကို ေၾကာက္ရြံ႔ေနေအာင္ လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းလည္း အၾကံဳး၀င္သည္။” လို႔ သတ္မွတ္ထား ပါတယ္။

ကုလသမဂၢေတာ့ (၁၉၉၂) ခုႏွစ္မွာ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္။

“မိုက္မဲ႐ူးသြပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္လိုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ (တ၀က္တပ်က္) လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ လူတဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္၊ အုပ္စု သို႔မဟုတ္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား က်င့္သံုးေသာ စိုး ရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစသည့္ ထပ္တလဲလဲ အၾကမ္းဖက္ျခင္း နည္းလမ္းတရပ္” -6

အထက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ပါေမာကၡ၊ ရန္ဒီ ဘိုရမ္ (Randy Borum) နဲ႔  မိုက္ကယ္ ေ၀ၚလ္ဇာ (Michael Walzer)တို႔ အသီးသီးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ယူႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ပါေမာကၡ၊ ရမ္ဒီ ဘိုရမ္က အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒ (terrorism) ကို .... “အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား မဟုတ္ေသာ အရပ္ သားမ်ားအေပၚ တမင္ရည္ရြယ္ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား” -7 လို႔ ဆိုပါတယ္။

မိုက္ကယ္ ေ၀ၚလ္ဇာကေတာ့ ....

“အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒဆိုသည္မွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ရမ္းသမ္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။”-8 လို႔ဆိုပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ လုပ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ (violence) တနည္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈကိုေတာ့ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ (terrorism) လို႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ ဂ်င္ကင္ (Jenkin) က  ....

“ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္လုပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ (violence) မွန္သမွ်သည္ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ (terrorism) ေျမာက္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ … အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ (terrorism) သည္ ေျပာက္က်ားစစ္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စစ္ပြဲတမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သံကြဲေၾကာင္းတူစကားလံုးလည္း မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္၊ အစိုးရကို တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ရန္ၾကိဳးစားသည့္ အျခား ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ စကားလံုးလည္းမဟုတ္ေခ်။”  *********

အထက္ပါ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္၀ါဒ (terrorism)ဆိုတာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ လုပ္တာကို မဆိုလိုေၾကာင္း ရွင္းရွင္းသေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္၊ ရဲထြန္း (သီေပါ) ဟာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ လုပ္ေနတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူေတြလို႔ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕ သံေယာင္ကို အခိုင္အမာျဖစ္ ေအာင္ ပံ့ပိုးတဲ့အေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေရာ၊ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြပါလုပ္တဲ့ တမီလ္ က်ားသူပုန္အဖြဲ႔ (LTTE) က်ဆံုးခဲ့ပံုကို ေရးပါတယ္။ သီရိလကၤာအစိုးရရဲ႕ ‘အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း’ (ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ မၾကားေသးခင္က ေျပာခဲ့တဲ့ စကားလံုးအတိုင္းပါပဲ) မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တမီလ္ က်ားသူပုန္အဖြဲ႔ဟာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတာမဟုတ္ပါဘူး။ (၁၉၈၃) ခုႏွစ္က ဂ်က္ဖနာ အတြင္း၀န္ရံုး အေဆာက္အဦးကို ဗံုးေဖါက္ခြဲျခင္း၊-10  (၁၉၉၁) ခုႏွစ္က အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရာဂ်စ္ဂႏၵီကို အေသခံ ဗံုးခြဲ  လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ -11 (၁၉၉၃) ခုႏွစ္က သီရိလကၤာ သမတ Ranasinghe Premadasa ကို အေသခံဗံုးခြဲသမား အသံုးျပဳျပီး၊ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ျခင္း -12 တို႔အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈလုပ္ရပ္ေတြ ေၾကာင့္သာ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း (၈) ႏိုင္ငံ (အိႏၵိယ၊ အေမရိကန္၊ အစၥေရး၊ ယူေက၊ ဂ်ပန္၊ အီရန္၊ ပါကစၥတန္၊ တ႐ုတ္) က သီရိ လကၤာ အစိုးရကို စစ္လက္နက္ ပစၥည္းနဲ႔၊ ဘ႑ာေရးအကူအညီေတြ ရက္ရက္ေရာေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအကူအညီေတြနဲ႔ အစိုးရက တမီလ္ က်ားသူပန္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္၊ စခန္းေတြနဲ႔ အနီးတ၀ိုက္ေနရာေတြကို အရပ္သားမေရွာင္၊ ေဆးရံု မေရွာင္ ဗံုးမိုးေတြ ရြာခ်ခဲ့ပါတယ္။ -13 ဒီလိုနဲ႔ က်ားသူပုန္အဖြဲ႔ ေျခမႈန္းခံလိုက္ရပါတယ္။ တမီလ္ က်ားသူပုန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့၊ အခ်က္အလက္ေတြရယ္၊ က်ဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းေတြရယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရဲထြန္း (သီေပါ) ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ေကာက္ ခ်က္ေတြကို (ဒီေဆာင္းပါးမွာ) ဆက္ မေဆြးေႏြးလိုေတာ့ပါ။ က်ေနာ္ေျပာလိုတာက (က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအားလံုးကို မွန္တာခ်ည္ပဲလို႔ ယူဆထားတာမဟုတ္ေပမယ့္၊) ‘အၾကမ္းဖက္’ ဆိုတဲ့ ျမန္မာ စ ကားလံုးတလံုးကို အလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ ရဲထြန္း (သီေပါ) ရဲ႕ ‘သံေယာင္’ အေၾကာင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္လတ္
၂၅-၁၂-၂၀၁၅


ေအာက္ေျခ မွတ္စု

-1 ● Zue, Z, ‘Shan State Parliament Approves Branding of Northern Alliance as ‘Terrorists’’, The Irrawaddy, 7 December 2016, http://www.irrawaddy.com/news/burma/shan-state-parliament-approves-branding-of-northern-alliance-as-terrorists.html[accessed 23/12/2016.

-2 ● ရဲထြန္း (သီေပါ), ‘အၾကမ္းဖက္သမားတမီးလ္က်ားနဲ႔အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးသင္ခန္းစာ,’ ၊ ဒီဗီြဘီ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

-3 ● The Free Dictionary.com, http://www.thefreedictionary.com/terrorist+act

-4 ● Rihani,S, ‘Exploding the Myths of Terrorism,’ srihani@globalcomplexity.org
-5 ●  Ibid.

-6 ● Terrorism-research.com, ‘What is terrorism’, http://www.terrorism-research.com/[accessed 7/5/08]
-7 ●  Borum, R (2004), ‘Psychology of Terrorism’, University of South Florida, p.6

-8 ● Walzer, M (2006), ‘Trrorism and Just War’, Springer Science + Business Media B. V. 2006, p. 3.

-9 ●  Advanced Systems and Concepts Office, Defense Threat Reduction Agency & Working Group on War, Violence and Terrorism Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University (2003), ‘Terrorism, Concepts, Causes and Conflict Resolution’, Fort Belvior, p. 9.   

-10 ● Anton S. Balashingham, Liberation Tigers and the Tamil Eelam Freedom Struggle, p. 7
- 11 ● Satp.org, ‘Suicide Attacks by the LTTE’
- 12 ● Ibid.

-13 ● Ridenour, R  (November 19, 2009), ‘The Terrorists: International Support for Sri Lanka’s Racist Discrimination (IV), https://radicalnotes.com/2009/11/19/the-terrorists-international-support-for-sri-lankas-racist-discrimination-iv/ [accessed 7/5/2008]


ရည္ညႊန္းေဆာင္းပါး
ရဲထြန္း (သီေပါ) - အၾကမ္းဖက္သမား တမီးလ္က်ားနဲ႔ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး သင္ခန္းစာ
http://burmese.dvb.no/archives/180958