ကာတြန္း သူရခုိင္ ● ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအရွိဆုံးက ....

 
ကာတြန္း သူရခုိင္ ● ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအရွိဆုံးက ....
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၆