ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● ဓားေရးကြၽမ္းက်င္ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● ဓားေရးကြၽမ္းက်င္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆