ကာတြန္း ညီပုေခ် ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းညႊန္ကာတြန္း ညီပုေခ်  ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းညႊန္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆