ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - အေမရိကားက ေၾကြးေၾကာ္အသစ္ဆိုုသည္မွာ ...


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - အေမရိကားက ေၾကြးေၾကာ္အသစ္ဆိုုသည္မွာ ...
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၆