ကာတြန္း ကဝိ ● ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ ....ကာတြန္း ကဝိ ● ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ ....
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆