ေမာင္လူေရး ● တခြက္ေလွ်ာ့မွ တခက္ေလွ်ာ့သို႔


ေမာင္လူေရး ● တခြက္ေလွ်ာ့မွ တခက္ေလွ်ာ့သို႔
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆

ဖြတ္ဂါရာမတြင္ လယ္ဆည္သူႀကီး၏ တခြက္ေလွ်ာ့ေသာက္က စလိုက္တာ သူရာေရးရာဘက္တြင္လည္းတပက္ေလွ်ာ့ေသာက္ေတြ တဝက္ေလ်ာ့ေသာက္ေတြျဖစ္လာၿပီး တခ်ိဳ႕လည္း တသက္ေလွ်ာ့ေသာက္ေတြထိသြားမည္ဟု မူခ်ၾကသည္။

ကာလသားမ်ားလည္း တခ်က္ေလွ်ာ့ တဖက္ေလွ်ာ့ တလက္ေလွ်ာ့ တရက္ေလွ်ာ့စသည္ျဖင့္ ကိုယ့္သန္ရာသန္ရာေတြကို ေလွ်ာ့ၿပီး မွ်ေဝေရးပြဲမွာ ဝင္ႏႊဲဖို႔ အားခဲလာၾကသည္။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ဒို႔အေရးေပမို႔ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တခရာေလွ်ာ့၊ ကားသမားမ်ားကလည္း တဟြန္းေလွ်ာ့ဖို႔ အဆိုတင္လား တင္ၾကသည္။

တခ်ိဳ႕က တခြန္းေလွ်ာ့ တခ်ိဳ႕ေတာ့ တဇြန္းေလွ်ာ့ တခ်ိဳ႕မွာ တတြန္းေလွ်ာ့ တခ်ိဳ႕ဝယ္ တၫႊန္းေလွ်ာ့ တခ်ိဳ႕တြင္ တလြန္းေလွ်ာ့ စသျဖင့္ က႑အသီးသီးတြင္ အေလွ်ာ့ခ်င္းၿပိဳင္ ဘယ္သူႏိုင္ လုပ္ေနၾကပုံမ်ား အားက်ေလာက္ဖြယ္။

အလွဴခံမ်ားကလည္း တေလာ္ေလွ်ာ့ နိဗၺာန္ေဆာ္မ်ားကလည္း တေအာ္ေလွ်ာ့ အစိုးရကလည္း တေကာ္ေလွ်ာ့မည္ဟု သေဘာညီၾကသည္။

တတြန္႔ေလွ်ာ့ တကြန္႔ေလွ်ာ့ တလြန္႔ေလွ်ာ့ တဒြန္႔ေလွ်ာ့ တၫႊန္႔ေလွ်ာ့ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေလွ်ာ့လြန္းလို႔ ေလ်ာ့တိ ေလ်ာ့ရဲပင္ ျဖစ္လာေခ်ၿပီ။

တလုပ္ေလွ်ာ့စားသူ တမႈတ္ေလွ်ာ့ေသာက္သူ တကုတ္ေလွ်ာ့ယူသူ သာမန္ရပ္သူရြာသားမ်ားကေန တစတစႏွင့္ INGOမ်ား၊ CSOမ်ားကလည္း တသုတ္ေလွ်ာ့ဖိုရမ္မ်ား တခုတ္ေလွ်ာ့ရန္ပြဲမ်ား တဘုတ္ေလွ်ာ့မီတင္မ်ားသာမက အစိုးရကိုယ္တိုင္ပင္ တ႐ုတ္ေလွ်ာ့စီမံကိန္းမ်ားထိ ရွိလာသည္။

စင္ကာပူရလို ျမင္မာပူရျဖစ္လိုသူမ်ားကလည္း တေခတ္ေလွ်ာ့မည္ဟု အားက်မခံ ဆိုလာၾကျပန္သည္။

ဝမ္းေျမာက္ၾကေပေရာ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလိုသူမ်ားကလည္း တမုန္းေလွ်ာ့မည္တဲ့။

လယ္ဆည္၏ အေလွ်ာ့သီအိုရီကား ကမ႓ာအႏွံ႔ ဆန္႔ေခ်ေတာ့ရာ အေမရိကာႏိုႏွင့္ ဖိလစ္ပင္ႏိုမ်ားသည္ပင္ သူတို႔၏မဟာ ေခါင္းေဆာင္ ထရမ့္ႏွင့္ မခန္႔ (ဒူတာေတး) ကို တခြန္းေလွ်ာ့ဖို႔ အေရးဆိုေနၾကေပၿပီ။

ကေလးေတြသည္ပင္ သူတို႔ကစားပြဲမ်ားတြင္ တဂြင္ေလွ်ာ့ၿပီး စာၾကည့္ဖို႔၊ သစ္မုဆိုးမ်ားလည္း မေနသာ တပင္ေလွ်ာ့ခုတ္ဖို႔၊ လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကားေလ့ရွိသူမ်ားလည္း တစင္ေလွ်ာ့ေျပာဖို႔၊ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း လူမႈေရး အေထြးအရွဳပ္မ်ား ရွင္းေအာင္ မဘသမ်ား မွာေတာ္မူသည့္အတိုင္း တလင္ေလွ်ာ့ယူဖို႔ အသီးသီး အသက ေျပာဆိုေနၾကသည္မွာ ဖြတ္ဂါရာမ အေရး ေသြးႀကီးဖြယ္။

၆၆ (ဃ) ကလည္း သူမ်ားေလွ်ာ့ရင္ ငါလဲေလွ်ာ့မွဟုဆိုကာ အာမခံမေပးသည့္တခ်က္ကို ေလွ်ာ့မည္ေၾကာ္ညာေတာ့ ကာယ ကံရွင္က မယား၊ ေဘးက ဝင္ယားၿပီး တရားစြဲသည့္အခ်က္လည္း ေလွ်ာ့သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကရာ သီဝရီအရ တခ်က္သာ ေလွ်ာ့ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကေပသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား အမတ္မ်ားလည္း တတိုင္းျပည္လုံးက အျခားအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားထက္ လူတကိုယ္ မိသားတစု အသုံးစရိတ္ခ်င္း အတူတူ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္လစာ၊ အျခား ခံစားခြင့္မ်ား အမ်ားႀကီး ပိုယူထားမိသည့္အေပၚ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္သလို ခံစားေနၾကရရာ တထစ္ေလွ်ာ့ယူရမည္လား မေဝခြဲႏိုင္ ျဖစ္ေန႐ုံသာမက တရက္လုပ္ခ သုံးေထာင္ ေလးေထာင္ႏွင့္ တေန႔ ၁၂ နာရီ ၁၃ နာရီလုပ္ေနရသူေတြအတြက္ လူတန္းေစ့ေနရမည့္ ဥပေဒမထြက္ႏိုင္သည့္အတြက္လည္း တခက္ေလွ်ာ့ဖို႔လည္း ခက္ေနေၾကာင္းပါတဲ့ခမ်ာ။

ေမာင္လူေရး