ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● နာမည္ႀကီးေနသူႀကီး


ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ နာမည္ႀကီးေနသူႀကီး
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၆