စုိးဝင္းၿငိမ္း ● တို႔ ဆရာဂ်မ္း


စုိးဝင္းၿငိမ္း ● တို႔ ဆရာဂ်မ္း
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆

သူလည္းလြမ္း
ကိုယ္လည္းလြမ္း
သူသူငါငါ လြမ္း...

လြမ္းၾကလြန္းလို႔
ဂ်မ္း ျပန္လာ
ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ
မ်က္ရည္ျဖာ
စမ္းေရပမာ
ေအးေစရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးငွက္
တြန္က်ဴးကာ
တို႔ျပည္ျမန္မာ
ၿငိမ္းသာယာ...

ဆရာတင္မိုး သို႔ ...

စိုးဝင္းၿငိမ္း
13:39
25th Dec 2016