ခက္ဦး ● ငွက္ခက္ဦး ● ငွက္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆

ကိုယ္ထည္ထက္ အေတာင္ပံ
က်ယ္မွ သန္မွ
ပ်ံႏိုင္လိမ့္မယ္

ခက္ဦး
၆ . ၁၂ . ၂၀၁၆