ဘုရားသမုုိင္း ဒ႑ာရီမ်ား (ဘာသာျပန္) ၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ၊ တကၠသိုုလ္ေရႊရီ၀င္း

 A Wonderland of Pagoda Legends by Khin Myo Chit
ဘုရားသမုုိင္း ဒ႑ာရီမ်ား (ဘာသာျပန္) ၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ၊တကၠသိုုလ္ေရႊရီ၀င္း
(မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆


ေလာကသစ္စာေပ
အမွတ္ ၇ သုု၀ဏၰလမ္း၊ က်ဴိကၠဆံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္
ဖုုန္း - ၂၅၁၃၅၉ ၊ ၄၀၁၃၈၇။
အဖုုံးဒီဇုုိင္း - ၀င္းအဇၨန
အတြင္းပုုံမ်ား- ေက်ာ္ျဖဴစံ၊ ေဖညြန္႕ေ၀၊ ဗဂ်ီလင္း၀ဏၰ
ပထမအၾကိမ္ ၂၀၁၆ ေအာက္တုုိဘာ
အုုပ္ေရ - ၇၀၀
တန္ဖုုိး - ၅၀၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ - ၆၁၈

English For All မဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၀၀ ခုုနွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တုုိင္ လစဥ္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားကုုိ စုုစည္းထုုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုုိစဥ္က စကားလုုံးအဓိပၺါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကုုိ ရွင္းျပထားသည္မ်ားအတုုိင္း ျပန္လည္ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါမည္။ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလုုိသူမ်ားအတြက္ အဖုုိးတန္စာအုုပ္တစ္အုုပ္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ ေရးသားခဲ့ေသာ A Wonderland of Pagoda Legends (A Wonderland of Burmese Legends) စာအုုပ္ကုုိ ဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္သည္။


ဘုုရားသမုုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ မယ္လမုုဘုုရား၊ ေရႊတိဂုုံဘုုရား၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလး၊ ျပည္ ၊ သေရေခတၱရာ၊ စစ္ကုုိင္းေတာင္၊ ပုုပၺါးေတာင္၊ က်ဴိက္ထီးရုုိး သမုုိင္း ဒ႑ာရီ အေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္ထားသည္။ ျမန္မာျပည္ေဒသအရပ္ရပ္ရွိ ေတာေတာင္ေရေျမ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုုိင္ တုုိ႔တြင္ ပုုံျပင္ဒ႑ာရီမ်ား ေပါၾကြယ္၀လွသည္။ အေထာက္အထား အတိအက်မလုုိ၊ အေျခအျမစ္ရွိစရာမလုုိ ဟုုဆိုုသည္။ သိုု႕ေသာ္ ဒ႑ာရီမ်ားကား တုုိင္းျပည္၏ ရတနာတပါး ပင္ျဖစ္သည္။ ဒ႑ာရီဟူသည္ တုုိင္းျပည္၏ ေတာေတာင္ေရေျမကိုု တန္ဆာဆင္လ်က္ရွိသည္။ ေစတီပုုထုုိးဆုုိတာ အာရွႏုုိင္ငံေတြမွာ အထူးသျဖင့္ သည္ ျမန္မာျပည္မွာ လက္ညဳိးထုုိးမလဲြေအာင္ ေပါမ်ားလွသည္။ သည္ဘုုရားသမုုိင္း ဒ႑ာရီေတြမ်ားကား သမုုိင္းမွတ္တမ္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာလည္း တည္တံ့က်န္ေနခဲ့ေပေတာ့မည္။ သည္လုုိ ဒ႑ာရီေတြကုုိ ထိမ္းသိမ္းထားျခင္းသည္ တုုိင္းျပည္၏ ရတနာတပါးကုုိ တန္ဖုုိးထား ထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးေတြအတြက္ခ်ညး္မဟုုတ္ လူၾကီးေတြအတြက္လည္း အဖုုိးတန္ေပသည္။