နရီမင္း ● မေကာင္းတဲ့ အမွန္တရား

နရီမင္း ● မေကာင္းတဲ့ အမွန္တရား
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၆
မတရားမႈေတြေတာထလာတဲ့အခါ
အၾကမ္းဖက္မႈကို အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔
တန္ျပန္တာေတြ ျဖစ္လာျမဲ။

ေခ်ာင္ပိတ္႐ုိက္ခံရတဲ့ ေခြးက
အေသအေက် ျပန္ကိုက္မွာပဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မတရားမႈနဲ႔
တည္ေဆာက္လို႔ရသလား။

မတရားသျဖင့္ေသသြားရတဲ့ ဝိညာဥ္ေတြက
အမွန္တရားကို အေႂကြးေတာင္းသလို ေတာင္းေနတယ္။

ေကာင္းကင္ဘုံေရာ ငရဲမွာပါ
အခြင့္ထူးခံေတြမ႐ွိဘူး။

တမလြန္က်မွ အမွန္တရားနဲ႔ေတြ႔ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးက
ဘယ္သူ႔အတြက္မွ မေကာင္းဘူး။

နရီမင္း
၁၅- ၁၂- ၂၀၁၆