ကာတြန္း Joker ● ကြၽႏု္ပ္ ရွက္တယ္

 
ကာတြန္း Joker ● ကြၽႏု္ပ္ ရွက္တယ္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၆