အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ● အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ … အဲ့ဒီသံုးခုစလံုး ကြင္းဆက္မိဖို႔ လုိပါတယ္

အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ● အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ အဲ့ဒီသံုးခုစလံုး ကြင္းဆက္မိဖို႔ လုိပါတယ္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆

.....
ငါးလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ကူညီမႈ လိုအပ္တယ္လို႔ သံတြဲခရိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဴးက ေျပာပါတယ္။
......  

သံတြဲ (Myanmar Now) 
-  သံတြဲခရိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနဟာ  ငါးလုပ္ငန္း ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရး၊ ငါးမ်ဳိးျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ေရး၊  ထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္အခမ်ားရရိွေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က ဦးစီးမွဴးနဲ႔ သံတဲြၿမဳိ႕ ခရိုင္ရံုးမွာ ေတြ႔ဆံုရာမွာ သူက ေရလုပ္ငန္းအတြင္း နည္းပညာအားနည္းမႈအေျခအေန၊ ဌာနရဲ႕ ပညာေပးလုပ္ငန္းမွာ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈ လိုအပ္ပံု၊ ပုဇြန္ေမြးျမဴေရး စ တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပထားပါတယ္။

ေမး -  သံတဲြေဒသမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ၾကဖို႔ ဘယ္လို ပညာေပးေနပါသလဲ။
ေျဖ - ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြေၾကာင့္ ငါးေတြရဲ႕ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းအေနအထားေတြလည္း ေျပာင္း လဲ၊ ငါးသယံဇာတေတြ ေျပာင္းလဲလာေတာ့  ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကုိလုပ္ဖို႔အတြက္ ေက်းရြာေတြကို သြား ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရလုပ္သားေတြကို ကြင္းဆင္းၿပီး ေမးျမန္းတဲ့ အခါ မွာ ငါးအရြယ္အစားေတြ ေသးလာတဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။ အဆိပ္ခ်၊ ဘက္ထရီ ေရွာ့တုိက္၊ ဗံုး ခြဲၿပီး ငါးဖမ္းျခင္းဆိုတာက  ငါးဥေတြ၊ ငါးသားေပါက္ကေလးေတြ ျဖစ္မလာေတာ့မယ့္ အေနအထားမ်ဳိးပါ။  အဲ့ဒါကိုေတာ့   ျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။  အဆိပ္ခ် ါးဖမ္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အခု ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ ႔နယ္ ထဲမွာ တရားစြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြ ရိွပါတယ္။  အဲဒါေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္မွသာလွ်င္ အစဥ္မျပတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ၿပီး ငါးေတြ ပိုထုတ္ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အျမဲမျပတ္ စည္းရံုးၿပီးေျပာေနတာပဲ။   ေရလုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ ေရလုပ္ သားေတြေရာ ဝိုင္းဝန္းကူညီၿပီး အသိရိွရိွလုပ္မွသာလွ်င္ သူတို႔အတြက္လည္း အဆင္ေျပမယ္။  ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္မယ္။

ေမး -   ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုိင္စင္မဲ့ လုပ္ကိုင္ေနရင္  ဘယ္လိုအေရးယူပါသလဲ။
ေျဖ -  လုိင္စင္မလုပ္ဘဲ ငါးဖမ္းတယ္ဆိုရင္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒနဲ႔ အေရးယူပါတယ္။  မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၅၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရရင္ "(က) ေရလုပ္သား မွတ္ပံုတင္မရိွဘဲ ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါက ထိုသူအား က်ပ္တစ္ေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစက်ခံေစရမည္။  (ခ) ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္တြင္ ငါးဖမ္းကိရိယာလိုင္စင္မရိွဘဲ ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါက  ထိုသူအား က်ပ္ ငါးေသာင္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ က်ခံရမည္လို႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

လိုင္စင္လုပ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း အခြန္အခ ရရိွပါတယ္။  ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ငါးဖမ္းေနတဲ့ ေလွအစီး အေရ တိတိက်က် သိရတာေပါ့။

ေမး -  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ ဘာေတြ လုပ္သင့္ပါသလဲ။
ေျဖ -  ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနက ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း ဆိုၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာကို အရင္းမေပ်ာက္ မတည္ေငြအျဖစ္ သိန္း ၃ဝဝ စီ ေထာက္ပံ့ထားတာ ရိွပါတယ္။  သံတြဲခရိုင္ထဲမွာေတာ့  ဂ်ိေတၱာ၊ ခေမာင္းတုန္း၊ ဆင္ေခါင္း အဲဒီသံုးရြာကို လက္ရိွ ေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။  အဲ့ဒါက ကာလရွည္ေခ်းေငြပါ။   အရင္းကို ဝန္ႀကီးဌာနက မယူေတာ့ပါဘူး။   ေက်းရြာအတြင္းပဲ ေကာ္မတီေတြဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ အတုိးနည္းနည္းနဲ႔ ရြာသားေတြကို ေခ်းေပးတာပါ။  အတုိးႏႈန္းကေတာ့ ေကာ္မ တီ သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္းပါပဲ။  ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းဆိုၿပီး ရြာတစ္ရြာကိုေပးလုိက္ရင္ သူတို႔ ငါးဖမ္းေရလုပ္သားေတြက စိတ္ ႀကိဳက္ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေကာ္မတီကပဲ အတိုးႏႈန္းကို ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္က ငါးမူး၊ တစ္က်ပ္၊ တစ္ က်ပ္ခြဲ အဲ့ဒီပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ ရိွပါတယ္။  အတိုးႏႈန္းေတြ ရလာရင္လည္း အဲ့ဒီရပ္ရြာ အက်ိဳးျပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးႏိုင္ေအာင္လို႔ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး  ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနနဲ႔ NGO အဖြဲ႔တခ်ဳိ႕ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာေတြမွာ ေရလုပ္သားေတြ တုိးတက္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ ဆိုတာေတြကို စစ္တမ္းေတြ လိုက္ေကာက္ေနပါၿပီ။   ေလွေတြသြား လာမႈ အမ်ဳိးအစား၊ ငါးရရိွမႈ ပိသာခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ငါးဖမ္းဆီးမႈ ပိုမ်ားလဲ ပိုနည္းလဲဆုိတာကို ေလ့လာေနပါတယ္။  ထြက္ လာတဲ့ရလဒ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လေတြမွာ ငါးသားေပါက္ေတြ ရိွႏိုင္တယ္။  ဘယ္ဟာေတြကေတာ့ အရမ္း ဖမ္းေန တယ္၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြ ျဖစ္တယ္၊  ဒီဟာေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ  ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပါ။

ေမး -  NGO ေတြကို ဘာေတြမ်ား အႀကံေပးခဲ့ပါသလဲ။  
ေျဖ -  NGO အဖြဲ႔အစည္းအေတြ လာၿပီးေတာ့ ေက်းရြာေတြမွာ ငါးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ငါးဖမ္းဆီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စစ္တမ္းေကာက္ၾကပါတယ္။ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အရင္းအႏွီး၊ နည္း ပညာ၊ ေစ်းကြက္ သံုးခုစလံုးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အႀကံဳျပဳထားပါတယ္။

ေမး -  ေရလုပ္ငန္း ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ဘာေတြ အဓိက လိုအပ္တယ္လို႔ ျမင္ပါသလဲ။  
ေျဖ -  အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ … အဲ့ဒီသံုးခုစလံုး ကြင္းဆက္မိဖို႔ လုိပါတယ္။  အဲဒီသံုးခုလံုးကို အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာမွာပါ။ နည္းပညာအရ ငါးနီတူ (ပင္လယ္ငါး အေသးစား) ကိုျပဳတ္ၿပီးေတာ့လွန္းမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ေစ်းႏႈန္းပိုရလာမယ္။  ေစ်းႏႈန္းပိုရေတာ့ ေရလုပ္သားေတြ လုပ္ခ လည္း မ်ားမ်ားေပးႏုိင္လိမ့္မယ္။ နည္းပညာအရ ျပဳတ္တဲ့အခါ ဘယ္ႏွစ္မိနစ္ျပဳတ္ရမလဲဆိုတာ ဒါေတြကအစ သူတို႔ မသိပါ ဘူး။  အဲ့ဒီလိုနည္းပညာေတြ လုိပါတယ္။  ျပဳတ္အိုးေတြလည္း လုိပါတယ္။  အရင္းအႏွီးက လိုျပန္ေရာ။  ကုန္ေခ်ာထြက္လာၿပီ ဆိုရင္ ေစ်းကြက္ ရိွဖို႔လုိပါတယ္။  နည္းပညာျမင့္ျမင့္နဲ႔ ထုတ္မယ္၊ ေစ်းကြက္ကလည္း ဝယ္လိုအားရိွမယ္ဆိုရင္ ငါးလုပ္ငန္း ပိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပါ။

ေမး -  ပုဇြန္ေမြးျမဴျခင္းနဲ႔ေရာပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
ေျဖ -  သံတြဲခရိုင္ ေရငန္ပုဇြန္လုပ္ငန္းက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ေပမယ့္ အခုဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို က် ဆင္းသြားပါၿပီ။ ေစ်းကြက္ပ်က္သြားတာမ်ဳိးေတြလည္း ပါပါတယ္။  ကြၽန္ေတာ္တို႔က NGO  ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ေမြးျမဴ ေရးနည္းပညာသင္တန္း ေပးေနပါတယ္။ ေနာင္လည္း ဆက္ေပးသြားဖို႔ အစီအစဥ္ရိွပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆို ပုဇြန္ေမြး ျမဴနည္းက ၃ မ်ဳိးရိွပါတယ္။ ကန္က်ယ္စနစ္ဆိုတာက အစာမေကြၽးဘဲ သဘာဝအစာကိုစားျခင္းအားျဖင့္ ေမြးျမဴျခင္း၊ အစာ ေကြၽးၿပီးေတာ့ ၁ ဧကကို အေကာင္ေရ သံုးေသာင္းေလာက္ထည့္ၿပီး ေမြးျမဴတဲ့စနစ္၊ တစ္ဧကကို တစ္သိန္း ႏွစ္သိန္း ထည့္ တဲ့စနစ္ နည္းပညာေတြ ရိွပါတယ္။  ဒီမွာက ကန္က်ယ္စနစ္နဲ႔ပဲ ေမြးျမဴတဲ့သူ မ်ားပါတယ္။ တစ္ဧကကို ပိသာ ၃ဝ ေလာက္ပဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။  ဒါမ်ဳိးေတြကို ဌာနအေနနဲ႔ စည္းရံုးၿပီးေတာ့ တစ္ဧကကို ပိသာ ၂ဝဝ ကေန ၃ဝဝ ေလာက္ ထြက္ေအာင္ ေမြးျမဴတဲ့နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ေက်းရြာေတြမွာ ေဟာေျပာေပးပါတယ္။  ဒါမွသာလွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးတက္လာမွာပါ။

ေမး -  ပုဇြန္ေမြးၿပီးတဲ့ေျမက ျပန္အသံုးျပဳလို႔မရတာမ်ားတယ္ ဆိုေတာ့ အဲဒါအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားတာ ရိွပါသလား။  
ေျဖ -   လယ္လုပ္လို႔ အဆင္မေျပတဲ့ေနရာေတြ၊ လယ္လုပ္ရင္ (စပါး) အထြက္နည္းတဲ့ေနရာေတြကို ေရြးၿပီးေတာ့ ပုဇြန္ကန္ ေတြ လုပ္တာပါ။  ဒါေၾကာင့္ လယ္ယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ေမး -  ေစ်းကြက္ရရိွဖို႔ကိုေရာ ဘာေတြမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။  
ေျဖ -  ငါးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ေပးႏိုင္တာကေတာ့ ေမြးျမဴေရးနည္းပညာ သင္တန္းေတြ ရက္တို ဖြင့္ေပးတယ္။  နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာေတြမွာ ေဟာေျပာေပးတယ္။ အခ်ိန္မေရြး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကို လာၿပီးေတာ့ စံုစမ္းႏိုင္ ေမးျမန္းႏိုင္ ပါတယ္။  ေစ်းကြက္က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနအေနနဲ႔ တုိက္ရုိက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလို႔ မရပါဘူး။  ေပါင္းစပ္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေပးလို႔ပဲ ရပါတယ္။  အဓိကေတာ့ နည္းပညာပဲ ေပးလို႔ရပါတယ္။

ေမး -   လုပ္ငန္းေတြေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဦးစီးဌာနရဲ႕ အဓိကအခက္အခဲက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ။  
ေျဖ -  ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ေရလုပ္သားေတြရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ေမးတဲ့အခါ သူတို႔က နည္းပညာကို အားလံုး သိၿပီး သားလို႔ ထင္ေနၾကတယ္၊  အဓိက သူတို႔လိုခ်င္တာ ေငြေၾကး (အကူအညီ) ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။  ေငြေၾကးေပးတိုင္းလည္း အ ဆင္မေျပႏိုင္ဘူး၊ နည္းပညာ တိုးတက္လာမွ သူတုိ႔ အဆင္ေျပမယ္။  ဥပမာ ငါးအတိုင္း ထုတ္လုပ္ဖို႔ထက္ ငါးမုန္႔ (ေျခာက္)လုပ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မလား။  ငါးမုန္႔ (ေျခာက္) လုပ္တဲ့နည္းပညာ သူတို႔တတ္ရင္ ငါးေရာင္းတာထက္ ပိုက္ဆံပိုရမယ္။  အဲ့ဒါမ်ဳိး ေလးေတြ သူတို႔သိေအာင္၊ ေတြးေခၚႏို္င္ေအာင္ ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့  ေဟာေျပာေပးပါတယ္။  ဌာနအေနနဲ႔က ဝန္ထမ္းအင္အား အရ ေနရာတိုင္းကိုေတာ့   မေရာက္ႏုိင္ဘူး။  တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ လိုက္ၿပီးေတာ့ ကြင္းဆင္းတယ္။  ေရလုပ္သားေတြ အသိစိတ္ဓာတ္ရိွေအာင္ ေဟာေျပာတယ္။  ေဟာတာကို တခ်ိဳ ႔ကလည္း မလုိက္နာဘူး။  တခ်ိဳ ႔ကလည္း လိုက္နာပါတယ္။  ။