ကာတြန္း OKKW ● အုိဘယ့္ ... စင္ကာပူ

 ကာတြန္း OKKW ● အုိဘယ့္ ... စင္ကာပူ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆