ကာတြန္း OKKW ● ျမန္မာက်ပ္ေငြ မာနည္း

 ကာတြန္း OKKW ● ျမန္မာက်ပ္ေငြ မာနည္း
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆