ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ - (turkey & christmas)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ - (turkey & christmas)
(အကယ္ဒမစ္၀ိကလိဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုုန္) မိုုးမခ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆