ကာတြန္း ATH ● ငါတုိ႔ အေပၚေရာက္ေနၿပီဟ ..


ကာတြန္း ATH ● ငါတုိ႔ အေပၚေရာက္ေနၿပီဟ ..
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇