ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● လြတ္လပ္စြာေျပာပါ

ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● လြတ္လပ္စြာေျပာပါ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၆