ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဦးကိုုနီ သိုု႔ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဦးကိုုနီ သိုု႔ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇