နရီမင္း ● ဘူႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၇


နရီမင္း ● ဘူႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၇
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၇

ႏွစ္ေဟာင္းက
ေဖာက္ထြင္းဝိဇၨာတစ္ေယာက္လို
ငါတို႔ ပိုင္သမွ်အရာရာကို ခိုးယူၿပီး
တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြာသြားတယ္။
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္အေမြျဖစ္တဲ့
႐ွိစုမဲ့စု ဂုဏ္သိကၡာေလးေတာင္
မက်န္ဘူး။

အခု ႏွစ္သစ္ဟာ
လူသတ္သမားရဲ႕ေျခလွမ္းေတြနဲ႔
ခ်ဥ္းကပ္လာေနၿပီ။

ကိုယ့္အသက္ကိုယ္
ဖက္နဲ႔ထုပ္ထားရတဲ့အခါ
ဘယ္သူ႕အတြက္မွ
စဥ္းစားခ်ိန္မ႐ွိဘူး။

ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ လဲလွယ္ခဲ့ရတဲ့ အသက္က
မတရားတန္ဖိုးႀကီးတယ္။

"အသက္မေသခ်င္ရင္
ခင္ဗ်ားတို႔ပါးစပ္ေတြ
ပိတ္ထားၾက"

နရီမင္း
၁- ၁- ၂၀၁၇