ခင္ေလး ● အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တင္ေတာ့မည္

ခင္ေလး ● အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တင္ေတာ့မည္
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၇

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆဲြၿပီးၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းမည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေနာ္သဝါးက ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

“ဥပေဒမူၾကမ္းက သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က တင္သြင္းၿပီးပါၿပီ၊ အဲ့ဒီကမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္တင္ပါမယ္" ဟု ေဒၚေနာ္သဝါးက ဆိုသည္။

ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ိဳးေပါင္းစံုမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဥပေဒတြင္ မူလက ညွိႏိႈင္းျဖန္ေျဖေပးျခင္းအခန္းကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္မွ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ႏိွပ္စက္ခံရမႈတြင္ ၾကားဝင္ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့မႈကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ထိုသို႔ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုဥပေဒၾကမ္းတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္က အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္က အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုဥပေဒသည္ အျခားေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးခြင့္ရွိလာမည္၊ ျပစ္မႈထင္ရွား၍ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ႏို္င္မည္၊ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူသည္ ေထာင္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရိွမည္မဟုတ္ဟု ဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ပညာရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားအနက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ မတူညီေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စိတ္ပိုင္းပိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္သည့္ အတြက္ ဤဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ) ၏ ဒါရိုက္တာ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚလွလွရီက ေျပာသည္။

ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ၂ဝ၁၃ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ က်ားမ တန္းတူ ညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက ေျပာသည္။

“စတင္ေရးဆြဲကတည္းက ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကအမ်ားၾကီးပဲ၊ ျမင္သာေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေပါ့” ဟု ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲကို ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တင္သြင္းေတာ့မည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ သူရ ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အေရးတႀကီး ျပ႒ာန္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။Myanmar Now မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။