ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) ● ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းလား ...

 
ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) ● ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းလား ...
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇