ဖုိးတုတ္ကေလး (သံတြဲ) ● သတင္းစာထဲမွာပါ ....


ဖုိးတုတ္ကေလး (သံတြဲ) ● သတင္းစာထဲမွာပါ ....
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၆