ကာတြန္း ဘီရုုမာ - ၀မ္းနည္းျခင္း ကာတြန္း


ကာတြန္း ဘီရုုမာ - ၀မ္းနည္းျခင္း ကာတြန္း
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇