ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● အင္းစိန္ကုိ ... အင္းစိန္ကုိ ...

ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● အင္းစိန္ကုိ ... အင္းစိန္ကုိ ...
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၇