ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● က်ဳပ္ရွိေနသ၍ ... မရွိေစရ

ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● က်ဳပ္ရွိေနသ၍ ... မရွိေစရ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆