ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး ● ၂၀၁၇ အမိျမန္မာရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ

ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး ● ၂၀၁၇ အမိျမန္မာရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၆