နီဇူလုိင္ ● ငါတို႔သည္ ကိုေနဝင္းမ်ားျဖစ္သည္


နီဇူလုိင္ ● ငါတို႔သည္ ကိုေနဝင္းမ်ားျဖစ္သည္
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

နိုင္ငံေတာ္ကို
ေသနတ္ကိုင္လူဆိုးေတြဝိုင္းထားတယ္
လူဆိုးေတြကို ငါတို႔ျပန္ဝိုင္းထားတယ္
ငါတို႔လက္ထဲမွာ
ရရာလက္နက္
အုတ္နီခဲေတြ စြဲကိုင္လ်က္..။

နီဇူလိုင္
၂၉.၁.၁၇