ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ငါတုိ႔ခ်ည္း ေျပးေနရတယ္


ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ငါတုိ႔ခ်ည္း ေျပးေနရတယ္
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၇