ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ● စစ္ဆုိတာ ေကာင္းလုိ႔လား ...


ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ● စစ္ဆုိတာ ေကာင္းလုိ႔လား ...
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၇