ေ အ ာ င္ ေ ၀ း - ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း


P E A C E
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း - ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း 

(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၇

 ကတုတ္က်င္းနက္နက္ထဲ
ေခါင္းတလားမပါ
အျဖဴေရာင္။ ။
 

( ေ အ ာ င္ ေ ၀ း )