ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ငါတိုု႔ အားလုုံး ဦးကိုုနီပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ငါတိုု႔ အားလုုံး ဦးကိုုနီ
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

ဝမ္းနည္းျခင္း စိတ္မေကာင္းျခင္း၊ ႏွေမ်ာျခင္းစြာျဖင့္ ဦးညႊတ္အေလးျပဳပါသည္။